Sønderho Norddige


Sønderho norddige under opbygning.

Intro

Diget blev i 1989 udbygget og forstærket. Det beskytter Sønderhos østlige og nordlige side.

Diget

Diget er det nyeste af de diger, der mod nord og øst beskytter Sønderho mod havet. Det blev forhøjet i sommeren 1982 med ½ meter, idet man under stormfloden d. 24. november 1981 måtte forhøje med sandsække for at forhindre overskylning.