Sønder Alslev kirke, Falster


Sønder Alslev kirkes nordside, hvor det romanske skib, der er kirkens ældste element - med den oprindelig kvindedør, støder til det gotiske tårn. Begge er opført i munkesten med munkeforbandt.


Sønder Alslev kirkes lille finde gravkapel i røde Flensborgsten på tårnets vestside er opført for slægten Hincheldey til Orupgaard i 1796. En lokal murermesterlægt fra Tunderup forestod arbejdet.


Samtlige grottesten med vedbendslyng på lapidariet i Sønder Alslev er sat for slægten Bjerregaard, heriblandt Ane Marie Bjerregaard. født Wildt, (1808-83). Grottestenene med palmegrene er lidt yngre, sat i begyndelsen af 1900-tallet - for andre familier.


Gravminder fra 1920erne og 1930erne - med Sønder Alslev kirkes kor fra 1861 som baggrund.


Gravminde for slægten Grønnegaard, der i tre generationer var forpagtere af Corselitze avlsgård.

Intro

Sønder Alslev kirke fremstår uden puds og kalkning i en interessant kombination af murværk fra forskellige tider. Den har romansk skib, gotisk tårn, et gravkapel ved tårnet fra 1796 og som de yngste elementer kor med apsis fra 1861.

Gravminderegistrering

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Sønder Alslev kirkegård