Rosenvold Slot


Tegning af Rosenvold Slot © Vejle Stadsarkiv


Rosenvold Slot. Ca. 1940-1950 © Vejle Stadsarkiv

Intro

Rosenvold Slot er en herregård fra 1500-tallet, der ligger på nordsiden af Vejle Fjord ved indsejlingen.

Seværdigheden

"Anno 1585 lod ieg Karen Gyldenstiern sallig Hollger Rosenkrantzes thil Boller dete Hvss opbygge i mit Encke Seede thil mine tho Sønner Otte Christoffer Rosenkrans och Frederich Rossenkranzis Beste"

Holger Rosenkrantz erhvervede i 1556 godset, hvor den middelalderlige borgruin Stagsevold lå. Efter middelalderborgen blev nedrevet ved det 14. århundredes slutning, opførtes en herregård lidt sydvest herfor. Denne blev dog ødelagt inden Holger Rosenkrantz købte godset.

Det blev imidlertid Holger Rosenkrantz' enke, Fru Karen Gyldenstjerne der, som indskriften fortæller, opførte Rosenvold Slot i 1585. Slottet er opført som en tidlig renæssance-herreborg, der i det ydre minder meget om østfløjen på Rosenholm Slot ved Hornslet - opført af Jørgen Rosenkrantz i år 1559. Rosenvold Slot består af en enkelt fløj i 2 stokværk opført på en borgbanke omgivet af en vandfyldt voldgrav. Denne var sammen med de to runde hjørnetårne klare symboler på adelsstanden overfor bondestanden. Slottet kunne vel holde en genstridig skare af bønder på afstand, mens en egentlig hær ikke ville have de store problemer med at indtage slottet.

Efter Karen Gyldenstjernes død overtog hendes yngste søn, Frederik Rosenkrantz, Rosenvold Slot. Han blev imidlertid i slutningen af 1500-tallet tvunget til at forlade Danmark pga. en ulykkelig kærlighedsaffære. Det Frederik Rosenkrantz er mest kendt for, er dog hans møde med en engelsk forfatter. Frederik Rosenkrantz og hans fætter Knud Gyldenstjerne mødte nemlig William Shakespeare, der lod dem begge optræde i Hamlet.

Rosenvold Slot blev administreret sammen med Boller Slot. Disse blev i 1621 solgt til Christian IV's svigermor, Ellen Marsvin. 1629 overtog dennes datter, Kirsten Munk de to godser. Hverken Ellen Marsvin elller Kirsten Munk var bosiddende på Rosenvold, men på Boller. Efter Kirsten Munks død solgtes Rosenvold Slot særskilt til stiftsamtmand i Århus, Gehejmeråd Henrik Rantzau. Siden da har slottet været i slægten Rantzaus' besiddelse.

Rosenvold Slots udseende ændrede sig stort set ikke i perioden 1585-1865. Langt de fleste ejere boede forøvrigt sjældent her på stedet. I 1865 blev de to hjørnetårne forhøjet med en etage, vinduerne blev gjort større, gavlene forandredes og træbroen over voldgraven blev erstattet med en muret bro.

I dag er Rosenvold Slot et gods, der drives med land- og skovbrug. Herudover har slottet en række huse til udlejning. Rosenvold har desuden sin egen campingplads samt lystbådehavn.

Henvisninger
www.rosenvold.dk
P.P. Poulsen (red.): VEJLE FJORD - historie, natur, mennesker, kultur. 2015