Randbøl kirke


Randbøl kirke ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Randbøl kirke, Randbølvej, 7183 Randbøl. Præsten betjener et sogn, der 2009 har 1.369 medlemmer af Folkekirken. Kirken er formentlig opført omkring i aklutningen af 1100-tallet.

Kirken

Randbøl kirke ligger ved Hærvejen omgivet af mange gravhøje og består af et romansk kor og skib med et meget bredt sengotisk vesttårn samt et våbenhus, der stammer fra 1700-tallet. De romanske dele er bygget af granitkvadre over en skråkantsokkel. Der findes ikke mange enkeltheder fra de romanske bygninger i det ydre, kun den rundbuede syddør er fortsat i brug.

Ved en restaurering i 1901 blev der fundet spor af et kalkmaleri, antageligt fra 1500-tallet. Sporene måtte dog atter tildækkes pga. kalkmaleriets dårlige tilstand. Alterbordet dækkes af et enkelt renæssancepanel fra begyndelsen af 1600-tallet. På bordet står en altertavle, der indeholder visse elementer fra en renæssancetavle, men som blev ombygget af Gerhard de Lichtenberg til Engelsholm Slot i 1738 og fremtræder derfor i den senbarokke stil.

Randbøl kirke har som en af de eneste kirker i området ikke en romansk døbefont, men derimod en lidt yngre døbefont af sandsten fra 1300-tallet. Døbefonten er formentlig udført på Gotland.

Prædikestolen er et skærerarbejde fra omkring 1650. Stoleværket i kirken er lidt ældre, fra tiden mellem 1580-1640. Kirkens klokke er støbt i 1462 af mesteren Claus. Den er viet til Skt. Peder, hvilket kirken i middelalderen formentlig også har været.

Henvisning:
Læs mere om Randbøl Kirke på VejleWiki Randbøl Kirke

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

Se mere på Randbøl Sogn Lokalarkivs hjemmeside om Kirkens historie