Palsgård


Palsgaard ©Horsens Museum

Intro

Palsgaards historie går langt tilbage i tiden, måske helt tilbage til 1416. Palsgaard ejes i dag af Schou-Fondet og er i den brede offentlighed nok mest kendt for det årlige Palsgaard Sommerspil.

Palsgaard

Palsgaards historie
Som man fornemmer, når man ser den statelige hovedbygning på det firsidede voldsted, går Palsgaards historie langt tilbage i tid. Som det trefløjede anlæg fremstår i dag, er det primært et resultat af en meget gennemgribende restaurering i 1804-6. Hovedbygningen er den ældste, og ifølge en tradition skulle der i forbindelse med restaureringen være fundet en inskription, hvor byggeriet dateres til 1416.
Stedets nuværende udseende er i høj grad betinget af, at Palsgaard i 1908 kom på Schou-slægtens hænder, og stedet har gennem årene udviklet sig til en stor virksomhed, der arbejder med at udvikle emulgator.

Palsgaards alder Hvorvidt inskriptionen fra 1416 daterer dele af den stående bygning eller en ældre, er imidlertid usikkert. Umiddelbart tyder arkitektoniske detaljer på, at bygningen er opført omkring år 1500. Bygningen består af to etager med op til 1,6 m tykke mure. I kælderen findes to bemærkelsesværdige gavlrum, der hver er overhvælvet af 3x3 krydshvælv båret af fire ottekantede teglstenpiller.