OBM7039, Stensgårdvej 7b


Graveske & rapport


OBM7039, Stensgårdvej 7b, udgravningsområdet

Intro

Ved forundersøgelse af det ca. 8000 m2 store areal mellem afkørsel 56 i nord og Stensgårdvej i syd blev der ikke gjort registreringer af kultur-historisk interesse. Til trods for den manglende forekomst af oldtidsfund er området fortsat arkæologisk interessant.

Mere

Forundersøgelsen omfatter kun et mindre areal og det er meget muligt at der på omkringlig-gende arealer forekommer fortidsminder. Inden for en radius af 800 meter er der registreret to bopladser fra jernalderen, en boplads fra bronzealderen. Tre brandgrave, hvor-af to dateres til jernalderen og en enkelt stenbyg-get grav fra oldtiden. Herudover er der gjort mindst seks spor af såkaldte affaldsgruber i områ-det, hvoraf størstedelen kan dateres til jernalderen (500 f.Kr-400 e.Kr.). Endelig er der gjort fund af flintredskaber fra stenalderen.