Nakskov Børnehjem, Gasvej


Børnehjem og alderdomshjem


Børnehjemmets børn samlet til fotografering.


Nakskov Børnehjem


Nakskov Børnehjem

Intro

Nakskov børnehjem på Mølle Allé blev oprettet i 1903.

Historie

1902 afholdtes i Svingelen et tre-dages sommermarked for at skaffe penge til oprettelsen
af et børnehjem i Nakskov. En del private bidragydere trådte til, og efter at kommunen i 1903 havde skænket en grund af den gamle eksercerplads ved alderdomshjemmets have opførtes en
bygning med plads til 24 børn.

Hjemmet var en selvejende institution, men administreredes af Forsørgelsesudvalget.
I 1918 overtog kommunen børnehjemmet og flyttede det ud i Hovedbygningen på det
nylig erhvervede Skovsgård, hvor der blev plads til 30 børn.

Børnehjemmets tidligere bygning blev derefter anneks til Alderdomshjemmet.