Nørregade 45 A-B-C-D, Odense


Thomas Charles Gruts hus, Nørregade 45

Intro

Huset er opført i årene 1841 - 1872 med en typisk senklassicistisk facade.

Bygningens historie

Forhusets nederste etage blev opført i 1841 for grosserer og brygger Th. Charles Grut. Han er kendt som den første, der bryggede bayersk øl på flasker i Danmark.
Huset blev forhøjet med en etage i 1869 for fuldmægtig Haugsted og den nuværende senklassicistiske facade blev udformet. Samtidig opførtes sidehuset mod nord, mens det mod syd kom til i 1872.