Lunderskov Stations Møle
Intro

Lunderskov Stations Mølle var en El drevet mølle Startet i 1907

Lunderskov Stations ;ølle

Storegade nr. 27: På hjørnet af Storegade og Søgårdsvej blev der 1907 af mølleren ANTON BOISEN startet et mølleri under navnet LUNDERSKOV STATIONSMØLLE. Bøisen afhændede ca. 1921 til SOFUS MØLLER, der fortsatte med dette, og der blev bl.a. udvidet med savskæreri m.m. Stedet blev siden købt af TOVE og H.K.MADSEN, som startede mekanikerværksted - i begyndelsen mest med cykler og motorcykler, men efterhånden blev det bilforhandling og reparation af biler, der blev hovederhvervet. Det er deres søn KAJ VERNER MADSEN, som i dag står for ledelsen af forretningen