Kvelstrup Slottet


Kvelstrup

Intro

Gården Kvælstrup kendes fra 1441, og den nuværende hovedbygning er fra 1794. I gårdhaven lå imidlertid resterne af det gamle Kvelstrup Voldsted, som kaldtes "Slottet". Voldstedet er nu væk, men der er fundet rester af middelalderlige mursten på området.