Karl Møller







Intro

Nagbøl Maskinfabrik

Fabrik

1904 købte en ung smed Erik Møller en Byggegrund ved Nagbølvej 27 af Jeppe Matrhisen på Peders minde her byggede smeden et hus og et lille udhus med et mindre smedeværksted.

Hans svoger Anders Samuelsen byggede et hus ved siden af Nagbølvej 25
Erik Møller blev gift med en pige Karen Schmidt og begge havde haft en del af deres op vækst i Nagbøl da der i forvejen var en Landsbysmed i Nagbør kaldte Erik Møller sit for maskinværksted.

1918 købte Erik Møller mere jordaf fru Enke fur Grøn.
Værkstedet i Nagbøl var ikke så stort i mange år. den ælste søn Karl Møller var gået i faderens fodspor har havde fået sin smedeuddandelse i Kolding. har var lidt af en opfinder han lavede blandt en lille vandmølle der kunne give strøm til huset.

Karl og broderen som nu var med ejere af fabrikken som nu hed Erik Møller og Sønner Maskinværksted. Karl Mølle byggede efter datidens forhold en fabril af betydelig størese 32.422 Kvadratmeter


Karl Møller museet

der i dag 2014 opretter Museum i det hus som Erik Møller byggede i 1904.