Isgård Voldsted


Isgård

Intro

I umiddelbar nærhed af den nuværende gård, Isgård, ligger voldstedet af samme navn. Her er tale om en keglestubformet banke med diverse ruiner af kampestensbygninger, hvoraf flere utvivlsom er af nyere dato. Selve gården, Isgård, kendes fra 1407.