Helleristningssten fra Hejls Søndermark


Udsnit af randstenskæden med stenen set fra syd.


Stenen med optrukne figurer set fra øst. Foto Henning Nielsen


Stenen med optrukne figurer, set fra oven/fra øst. Foto: Henning Nielsen

Intro

I 1962 fandtes en helleristningssten siddende i randstenskæden til en overpløjet bronzealderhøj på Hejls Søndermark.

Topografi

Det højeste punkt i den østlige del af Hejls sogn ligger 37 m o.h. på et svagt hvælvet plateau, som længere mod øst skifter til et uroligt kuperet fald mod Lillebælt. det højeste punkt udgøres af en stor gravhøj, som dog allerede sidst i 1800-tallet var stærkt udjævnet. I 1962 var ploven nået ned til randstenene. En stor del af randstenskæden var intakt, og på den største sten i østsiden opdagedes helleristninger og skåltegn.