Stat-ene, langdysse Store Rise Tre høje Stat-ene, jættestue Avernakø, dyssekammer Lusehøj Tvede Skov Buskehøj Rolfsted Bohøj Lindsbjerg Hulbjerg Brandsø, dysse Øster Skerninge Firehøje og Kong Rans Høj Egtvedpigen Gravhøjene ved Skærup Jelling-monumenterne Vejspor fra bronzealderen ved Tinghøje Vikingehøvdingen Grim fra Grimstrup Grimstrup Krat Jættestuen ved Mejls Pipstorn Skov Lø Herreds Tingsted Galgehøj og Tinghøj Hjerpsted Oldtidshøje Langdysserne i Lindet Skov Vongshøj Hjerpsted Bakkeø Kæltringehøj Mårhøj Jættestue Lindeskovsdysserne Fandens Fodspor i Store Elmue Elverhøj Charlottehøj Troldhøje i Strandegårds Dyrehave i Roholte Gravhøj Gravhøj Jættestuen Rishøj Gravhøj Holger Danskes Høj Bygholm Nørremark Grønhøj Gammelenge jættestuen i Kiers gaards baghave Klekkendehøj Busene Have Ørnehøj Kællerøddyssen Jættestue i Flintinge Byskov Gravhøje i Åbjergskov Skjerninghøj Hamlets Grav Udgravning Ibjerg Øst II Poskær Stenhus Røssebjærg - Røsehøj - Langhøj The Lusehøj grave mound Helleristningssten fra Hejls Søndermark Holløsedyssen Oldtiden ved Funder Kirkeby Vinding Ottehøje Jættestue i Gunderslevlille [Marens patter] Gravhøj / Dysse i Præsteskoven Langdysse i Præsteskoven Runddysse i Ryget Rygethøj Langdysse ved Fiskebæk Trekroner 2 Trekroner 1 Lille runddysse i Nørreskoven Runddysse i Lille Hareskov afd. 116 Kelleren Hørgen Langdysse i Jonstrup Vang Madsebakke, runddysse i Jonstrup Vang Rest af dyssekammer i Jonstrup Vang Langhøj i Jonstrup Vang/afd. 105 Rest af Langdysse i Lille Hareskov afd. 126 Rest af langhøj i Lille Hareskov Runddysse i Sækken Lundsgaard Stenkammer Rundhøj Kløvenhøj Barrit Tykke Boghvededyssen Hermannshøj - en gravhøj med seks begravelser