Givskud Mølle

Intro

Møllen er bygget i 1854 af møller, Poulsen. I 1923 blev den overtaget af Laurits Larsen der tidligere havde haft Lerager Mølle ved Riis.

Historie

Møllen blev bygget i 1854 af en møller der hed Poulsen.
Møller Christen Rasmussen født 5. juni 1814 i Fodslette, Lolland, kom til Givskud i 1856 med hustruen Christine og 6 børn fra Fuglsbølle, Langeland. Sønnen Kristian gik i faderens fodspor, først som ejer af Andrup Mølle, Skads. Forpagter i Lerager Mølle 1888 - 1893, derefter møller i Lindeballe 1893 - 1904.
I 1873 solgte Christen Rasmussen møllen til Johan Poulsen, han var født på Frederikshave i Højen i 1828. I 1845 ses han som møllersvend i Jennum Mølle. Ved sit bryllup med Nielsine Pagh i 1858 var han møllersvend i Skovdallund Mølle. I mellemtiden havde han fra den 1. april 1850 til 16. feb. 1852 været genindkaldt til krigstjeneste i Slesvig, ved 5. Batallions 2. Komp. nr. 171

Johan Poulsen døde 6. juni 1891, og sønnen Johannes Poulsen overtog møllen.

I 1911 hed mølleren Andreas Nielsen Overmark født 19. jan. 1863
I 1916 og 1921 hed mølleren Jørgen Chr. Jørgensen Berg født 6. sep. 1880
I 1923 overtog Laurits Larsen møllen, han havde netop solgt Lerager Mølle.
I 1936 blæste vingerne af møllen og blev ikke påsat igen
I 1964 under navnet Givskud Korn A/S, byggede man et helt nyt lager og kontor på Seidelindgade.
Efter at KFK overtog Givskud Korn blev flere afdelinger administrativt lagt under Givskud


Kilder

"Danske Møller" af H. Loft 1934
Kirkebøger / Folketællinger
Give Lokalhistorisk Arkiv