Gersdorffslund


Laden på Gersdorffslund omkring 1920


Gersdorffslund. Gårdpladsen omkring 1900


Gersdorffslund. Hovedbygningen. 2014


Gersdorffslund. Indkørslen. 2014

Intro

Godset Gersdorffslunds historie går helt tilbage til 1672. Her anlagde Margrethe Gersdorff og Gregorius Rathlou to hovedgårde: Gersdorffslund ved Hov og Rathlousdal ved Odder

Læs mere om Gersdorffslund

Godset Gersdorffslund ligger smukt med udsyn over mark, skov og hav. Godsets historie begyndte i 1672, hvor Margrethe Gersdorff giftede sig med kammerherre Gregorius Rathlou. De anlagde to hovedgårde: Gersdorffslund ved Hou og Rathlousdal ved Odder. Gersdorffslund var i mange år Rathlou-slægtens hovedsæde. Herregården ejede al jord i Hou-området, og landbruget blev drevet ved hjælp af godsets fæstebønder og landarbejdere. Fra slutningen af 1700-tallet var der ansat forskellige forpagtere, der havde ansvaret for driften. En af de første forpagtere, man kender til, var Carl Qvist, der var forpagter under Englandskrigen 1807- 1814. Han var kystbefalingsmand for det frivillige mandskab, der havde til opgave både dag og nat at se efter, at fjenden ikke gjorde landgang på kyststrækningen fra Saksild til Horsens Fjord. Det fortælles, at han byggede et lysthus i lindetræet ved vejen som udkigspost. Det er dog ikke den gamle udkigspost, man kan se i dag. Det er blevet renoveret flere gange, og har været brugt til mere hyggelige formål – bl.a. fortæller digteren Steen Steensen Blicher, at han sad her sammen med forpagter Quist og fik sig en grog efter en lang jagtdag. Det fortælles også, at H.C. Andersen har siddet i lysthuset. Det oprindelige Gersdorffslund var bygget i bindingsværk, men i 1713 brændte gården, og den daværende ejer opførte en ny og større hovedbygning. Den nuværende hovedbygning i klassicistisk stil stammer fra 1854. Godset var et lille samfund i sig selv. Man havde egen smedje, mejeri, og både sadel- og karetmager foruden alle de almindelige håndværksfag. I 1924 blev Gersdorffslund solgt og gik dermed ud af Holstein-Rathlou-slægtens eje. Fra 1985-2004 var gården ejet af planteforædlingsvirksomheden Pajbjergfonden, der lavede en større renovering af hovedbygningen. Gersdorffslund er i dag privat ejet.