Galgebakken ved Ugledige Råd-, ting- og arresthuset i Næstved