Buskebanke


De tre nyfundne celte fra Buskebanke ved Voldtofte – to af dem med skibsmotiv. Fotograf Asger Kjærgaard.


Otte stangknapper af guld fra yngre bronzealder. Stangknapperne er fundet ved brug af metaldetektorer på en af Voldtoftes overpløjede gravhøje i 2010-11. Guldknapperne findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Asger Kjærgaard.


Udgravningen af gravhøjen Buskebanke ved Voldtofte i efteråret 2012. Foto: Michael Lundø Borre.


En oprindeligt ca. 25 cm lang bronzekniv med indpunslet skibsmotiv er knust til småstykker efter mødet med ploven. Fra Buskebanke ved Voldtofte. Foto: Asger Kjærgaard.


Den stenbyggede grav midt i gravhøjen Buskebanke ved Voldtofte er ved at blive tømt. Foto: Michael Lundø Borre.

Intro

I 1861 fandt jægermester Langkilde en grav med guldarmring, guldnål og to guldknapper i en høj kaldet Buskebanke. Måske er den identisk med den højtomt, hvor detektorafsøgninger i 2010-12 har ført til spektakulære fund af redskaber af bronze og guld.

Buskebanke - 1861 og 2012

Jægermester Langkildes udgravning i Buskebanke strakte sig over mindre end én dag, så det siger sig selv, at den ikke var særligt omhyggelig. Resultatet blev alligevel en rigt udstyret grav med en kremeret bronzealdermand, som bl.a. var udstyret med en svær guldarmring, en såkaldt edsring, en dragtnål og to stangknapper af guld samt en ragekniv af bronze. Graven dateres til midten af yngre bronzealder (ca. 800 f.Kr.) Desværre var Langkilde ikke så nøjeregnende med udgravningsdokumentationen, og han har desværre ikke lavet en præcis indmåling af højen. Landskabsbeskrivelserne og stednavnet kan dog indikere, at der kan være tale om en nu overpløjet højtomt et par hundrede meter syd for Buskehøj. Afsøgning med metaldetektor
Landskabet syd for Buskehøj blev i september 2010 afsøgt af ca. 35 amatørarkæologer med metaldetektorer. På sydsiden af en markant, overpløjet høj fandtes tre bronzeøkser (såkaldte celte), hvoraf to havde indpunslede skibsmotiver, samt dele af en stor bronzekniv, der ligeledes var udsmykket med et indpunslet skib. Endnu mere spektakulært var fundet af en tandstikker af guld og otte stangknapper af guld - helt svarende til de to eksemplarer, som Langkilde fandt i 1861. Fundene har mange ligheder med 1861-fundene fra Buskebanke og med gravgodset fra Lusehøj, og de tre fundkomplekser er da også helt samtidige. For at få afklaret, hvor de spektakulære genstande kom fra, blev den overpløjede høj udgravet i 2012. Desværre var plovjernet kommet før arkæologens graveske, så der fremkom kun et par stumper af kniven med skibsmotivet. Derimod lykkedes det ikke at afklare, om de mange specielle fund kom fra oppløjede grave eller fra et depot eller offer, der har været nedlagt ved gravhøjen. Hvad enten sagerne kommer fra et depot eller fra grave, må de have tilhørt den sociale elite, der også er repræsenteret i Lusehøj-gravene. Genstandene har været nedgravet ved en gravhøj, der var nogle århundreder gammel, for i højens midte lå en grav fra slutningen af ældre bronzealder. I en mandslang stenkiste lå de brændte knogler fra en mand sammen med en dolk, en lille kniv og en ragekniv med hestehoved - alt af bronze. Denne grav var anlagt oven på et affaldslag fra en boplads, der har ligget på marken i slutningen af stenalderen eller i den tidligste del af bronzealderen. Efter at bopladsen var forladt, blev området gennempløjet med bronzealderens simple ard, og direkte ovenpå dyrkningssporene anlagdes graven.


Hellig handel

I bronzealderens sene del drog folk fra nær og fjern til Sydvestfyn, hvor Voldtofte i dag ligger, for at ofre til guderne og deltage i religiøse ceremonier. Arkæologer har gjort en mængde fund i området, hvoraf flere idag kan ses på Møntergården i Odense.

På gudernes bud
Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både thorshamre og kors.

Hellig handel Mennesker finder ofte sammen i større fællesskaber, når de skal tilbede deres guder. Fra oldtiden og helt op i middelalderen opstod der samlingspunkter rundt omkring i Danmark, som folk opsøgte for at ofre og bede. Og når man nu var der, kunne man lige så godt handle, bytte slaver og få repareret skibe, smykker og våben. På den måde opstod de såkaldte rigdomscentre.

Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.