Kirkebjerg Spodsbjerg Brændegård Sø Møllegabet Sarup Troldebjerg Lykkebjerg Ommelshoved Hjulby Højensvej Dankirke Marbæk Plantage Bytoften Stenalderhuset ved Strandegård i Roholte sogn Rensdyrjægerne ved Sølvbjerghøj Galgebakken ved Ugledige Bopladser fra jægerstenalderen og en pelsjægers historie Stenalderhuse ved Vilholt Agernæs-bopladsen Ildbukke fra jernalderen Busene Have Andirons from the Iron Age Settlement of Agernæs The divine axe from Sarup Jernalderlandsby ved Ølholm Jernalderen ved Funder Damgård Hoby - bopladsen] Købmandsbutik Toftesøgård - Landsby fra ældre jernalder Landsby, gravplads og offermose Langhus fra bronzealderen Bebyggelse fra bronzealderen Fra stenalder til middelalder i Dronningborg Grave og mystiske spor under den nye atletikhal Sjældne huse fra ældre bondestenalder Åmosen Holmegaard Mose Maglemose ved Mullerup Kongemosen Nivå Fjord Bromme Dankirke, Ribe Østerbølle Skørbæk Hede (Ejdrup) Myrtue Borremosen Mejlgård