Arkæologisk analyse ved Thomas B. Thriges Gade


Graveske & rapport

Intro

OBM 9776, Thomas B. Th riges Gade Arkæologisk analyse forud for byomdannelsesprojekt. Arkæologisk rapport nr. 330, 2011, af arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth.

Læs mere

Denne rapport er udarbejdet af Odense Bys Museer (OBM) efter forespørgsel fra anlægsmyndigheden, Bystrategisk Stab, Odense Kommune forud for byomdannelsesprojekt ved Thomas B. Thriges Gade, Odense. Rapportens formål er følgende: 1.At foretage en generel vurdering af det arkæologiske potentiale i det af byomdannelsesprojektet berørte område (efterfølgende kaldt projektområdet), som er omfattet af Museumsloven. 2. Udpegning af arkæologiske ”hot-spots” og ”not-spots”. 3. At fremsætte metode og budgetoverslag for forundersøgelser og undersøgelser på arealet. 4. At komme med forslag til formidling af arkæologien i forbindelse med projektet.
Ovenstående sker på baggrund af en række kildegrupper nævnt under afsnittet Data. Herefter gives forslag til on location-formidling af de arkæologiske forhold og det overordnede byomdannelsesprojekt. Afslutningsvis gives en samlet arkæologisk vurdering af projektområdet.