Historisk Atlas Historisk Atlas - Facebook
Denne udgave af Historisk Atlas kræver, at Silverlight er installeret og den virker derfor nu kun i Internet Explorer.

Nyhed! Prøv BETA-versionen af den nye udgave af Historisk Atlas, der ikke kræver Silverlight, her:

Vi er som altid interesseret i kommentarer og gode forslag - fang os på Facebook eller info@historiskatlas.dk.
© 2016 Historisk Atlas | sitemap

Østofte kirke
Intro
Kirke med romansk apsis, kor og skib samt gotisk tårn med pyramideformet spir og våbenhus (nu kapel). I midten af 1600-tallet blev der tilføjet en stor korsarm på kirkens nordside. Kirken er opført i røde munkesten og har rødt teglstenstag.

Gravminderegistrering
Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Østofte kirkegårdHistorie
Østofte kirke er opført ca. 1250.
Kirken blev i 1440'erne overdraget til Birgitinerklostret i Maribo af kong Christoffer af Bayern.
Efter reformationen fortsatte klosteret i Maribo som adeligt jomfrukloster, og beholdt ejerskabet til kirken. Først ved klosterets nedlæggelse i 1621 overtog Sorø akademi ejerskabet.
I 1687 blev ejerskabet overdraget til Eggert Christopher von Knuth til Årsmarke, som i 1714 blev indlemmet i grevskabet Knuthenborg. Østofte kirke overgik til selveje i 1911.
Kirken har i katolsk tid været viet til Sankt Peter.


Inventar
Altertavlen og prædikestolen er begge fra omkring 1650 og udført af billedhugger
Henrik Werner, Maribo. Døbefonten er en moderne kopi af en romansk granit døbefont.Kalkmalerierne
Kalkmalerierne er blandt de mest spændende af de middelalderlige kalkmalerier i vore kirker.
Udsmykningen i korhvælvet er klart opdelt i tre niveauer, som i malerierne er adskildt med
flerfarvede bånd.
En spændende beskrivelse af kalkmalerierne findes i bogen:
Østofte Kirke - sogn og kirke gennem århundrede,
som er udgivet af Østofte Menighedsråd i 2011 i anledning af
100 året for kirkens overgang til selveje.Østofte kirke - set fra nordøst - med korsfløjen benævnt 'Bandholmkirken'.


Bandholm kirke - set fra sydøst - med det gamle våbenhus, som nu anvendes som kapel.


Østofte kirke - skibet mod koret.


Østofte kirke - koret med altertavlen og de mange kalkmalerier.


Østofte kirke - kalkmalerierne i koret.


Østofte kirke - prædikestolen.


Østofte kirke - bag døbefonden ses 'Bandholmkirken'.


Bandholm kirke - døbefonden fra 1916.


Østofte kirke - skibet set mod tårnrummet.


Østofte kirkegård


Østofte kirkegård


Østofte kirkegård


Østofte kirke - minde over de faldne fra sognet i De Slesvigske Krige. LAJka Foto ™ 2011