Historisk Atlas Historisk Atlas - Twitter Historisk Atlas - Facebook Hent Microsoft Silverlight Android app iPhone app
Velkommen til Historisk Atlas. For at få den fulde oplevelse på Historisk Atlas har du brug for Silverlight. Det tager lidt tid at installere, men vi mener det er tiden værd.

Vi arbejder på en ny udgave af Historisk Atlas, som ikke benytter Silverlight. Vi er ikke helt klar til at vise den endnu, men følg os på Facebook for nyt.

Har du mere lyst til at gå på opdagelse i Historisk Atlas på din telefon, synes vi du skal downloade Historisk Atlas til din iPhone eller Android.

Vi er som altid interesseret i kommentarer og gode forslag - fang os på Facebook, Twitter eller info@historiskatlas.dk.
© 2015 Historisk Atlas | sitemap

Åstrup
Intro
Åstrup er nævnt første gang 1419 i formen Østrup. Forleddet er navneordet ås. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.

Landsbyen
Landsbyens jordtilliggende
Af det 916 ha store ejerlav var i 1688 63% opdyrket. Byen havde da trevangsbrug og takseredes på grund af den intensive udnyttelse ret højt til 198 tdr. htk. mod 193 tdr. i 1844. Endnu o. 1800 viste ejerlavet spor efter rydning i det tidligere kystskovbælte. Som typisk for kystlandsbyer er Åstrup placeret i det inderste hjørne af sit ejerlav. Nakkebølle, der omtales som hovedgård fra midten af 1400-tallet, er gentagne gange blevet udvidet på Åstrups bekostning. Før 1664 skal 2½ gård være lagt under Nakkebølle, og mellem 1667 og 1690 blev yderligere 4 gårde lagt under hovedgårdstakst. I 1688 var Nakkebølle på 53 tdr. htk. Navnene Karps, Skift og Krog (1682) vidner måske om en nedlagt landsby Karup.

Åstrups blokudskiftedes i 1822. Der var tale om 'en meget smuk udskiftning' (litt: T.G. Jeppesen: Aastrup. Fynske Minder 1981) og 21 gårde udflyttedes.

Godsejere og selvejere
I 1502 erhvervede Fåborg Kloster 1 gård i Åstrup. Holme Kloster havde i 1541 2 gårde, ligesom der i 1531 fandtes 2 kirke-gårde i byen. Kronens gods afhændedes til Nakkebølle i 1555 og 1562. Det drejede sig om i alt 5 gårde, hvoraf 3 jordegne. Ulfeldtsholm (Holckenhavn) havde i 1588 en enkelt gård. Endnu i 1610 skattemandtallet var 7 gårde og 3 huse ikke i den indensogns hovedgårds besiddelse og optræder derfor som skattepligtige enheder, men i 1664 var hele byen samlet og egaliseret under Nakkebølle. Nakkebølle indlemmedes i 1820’erne i baroniet Holsteenshus, og fæstegodset var endnu intakt i 1844. Inden 1903 var overgangen til selveje stort set afsluttet.

Landsbyens udvikling
Antallet af gårde er øjensynlig faldet noget inden 1664, men holder sig herefter stabilt frem til 1774. I 1664 var der 10 hele gårde a. 9,8 tdr. og 20 halve gårde a. 4,9 tdr. foruden 3 gadehuse med avl a. 1-2 tdr. og møllegården. I 1684 var der 10 hele gårde, 17 halve og 8 småenheder. Ved nedlæggelserne i mellemtiden er flere halve gårde altså forvandlet til småbrug.

Inden 1802 foretoges en ny egalisering, hvorved byen kom til at bestå af 27 gårde a. 6 tdr. htk. og 2 gårde a. 1½ tdr. htk. Endnu i 1844 opretholdtes den egaliserede struktur. Overgangen til selveje ledsagedes af ekspansion i normalt omfang såvel hvad angår bebyggelsen som befolkningstal. En vikingetidsboplads er lokaliseret ved Nabbe.


Areal
916 ha. heraf opdyrket 1688: 63%.

Driftssystem
Trevangsbrug

Udskiftningsår
1822

Udskiftningstype
Blokudskiftning.

Mindesmærket
Inskription


Type


Kategori


Datering rejst


HenvisningerAastrup Mølle. Billedet tilhører Erling Lykke


Åstrup Kirke. Billede fra DIS Danmark